آمار تورم

۲۶آذر
دستمزد ایرانی‌ها در حد فقیرترین کشورهای جهان

دستمزد ایرانی‌ها در حد فقیرترین کشورهای جهان

با توجه به افزایش تورم در کشور و رکود حاکم بر بازار که سبب فلج شدن اقتصاد شده است، آمار جهانی نشان می‌دهد دستمزد ایرانیان در پایین‌ترین سطح جهان قراردارد.