آمار تاف برانگیز

۱۳آبان
آمار تاسف برانگیز کودکایان مبتلا به سرطان

آمار تاسف برانگیز کودکایان مبتلا به سرطان

احمدیان گفت: سرطان کودکان ۱۰ درصد از سرطان‌های شایع کل کشور را تشکیل می‌دهد اما بیشترین سهم اطلاع‌رسانی به بیماری مربوط به کودکان تعلق دارد.