آمار اشتغال

۲۷اردیبهشت
وعده اشتغال میلیونی محقق نشد

وعده اشتغال میلیونی محقق نشد

با وجود وعده‌های مکرر دولت برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال ۹۷، اما گزارشات رسمی از تحقق نصف این وعده و فاصله ۵۷۰ هزار شغل با تعهد ایجاد شده دارد.