آمار اربعین ایران

۱۲مهر
آخرین آمار ثبت نام اربعین ایرانی‌ها؛ تهران در صدر

آخرین آمار ثبت نام اربعین ایرانی‌ها؛ تهران در صدر

کمیته اطلاع‌رسانی اربعین میزان دقیق ثبت نام اربعین ایرانی‌ها را منتشر کرد که بر این اساس تهرانی‌ها با ۲۹۱۱۶۵ ثبت نام در رتبه نخست قرار دارند.