آمار ابتلا به اعتیاد

۲۰اردیبهشت
آمار اعتیاد کارگران در کشور نگران کننده است

آمار اعتیاد کارگران در کشور نگران کننده است

مدرس مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران با بیان اینکه آمار اعتیاد کارگران در کشور نگران کننده است افزود: از هر سه کارگر در کشور یک نفر مصرف کننده مواد مخدر است.