آمار‌ جراحی‌های‌‌ زیبایی‌ در‌ ایران

۲۳دی
آمار‌ جراحی‌های‌‌ زیبایی‌ در‌ ایران

آمار‌ جراحی‌های‌‌ زیبایی‌ در‌ ایران

رییس انجمن جراحان پلاستیک ایران گفت: سالانه حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار جراحی زیبایی در کشور انجام می شود که بسیاری از آنها تحت تاثیر تبلیغات رسانه های زرد صورت می گیرد و ضرورتی برای انجام آنها وجود ندارد.