آمار‌های بین‌المللی

۱۹دی
آمار‌های بین‌المللی جدید از شمار مبتلایان به کرونا

آمار‌های بین‌المللی جدید از شمار مبتلایان به کرونا

بر اساس جدیدترین آمار، شمار مبتلایان به ویروس کرونا تاکنون در جهان بیش از ۸۸ میلیون نفر گزارش شده است.