«آمارها»

۰۹آذر
«آمارها» دست مایه‌ای برای گریز از پرداختن به مسائل اصلی مردم شده است/ احمدی‌نژاد و روحانی آمادگی خود را برای شرکت در مناظره اعلام کنند

«آمارها» دست مایه‌ای برای گریز از پرداختن به مسائل اصلی مردم شده است/ احمدی‌نژاد و روحانی آمادگی خود را برای شرکت در مناظره اعلام کنند

اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل در نامه‌ای از احمدی نژاد و روحانی خواست تا آمادگی خود را برای یک مناظره اعلام کنند.