آمارهای غیرواقعی

۰۲شهریور
آمارهای غلط و مبالغه آمیز وجه تشابه دولت دهم و یازدهم است/ دولت روحانی و احمدی نژاد نمره خوبی در وضعیت اقتصادی نداشته اند

آمارهای غلط و مبالغه آمیز وجه تشابه دولت دهم و یازدهم است/ دولت روحانی و احمدی نژاد نمره خوبی در وضعیت اقتصادی نداشته اند

این کارشناس سیاسی گفت: متاسفانه دولت یازدهم آمارهای دقیقی به مردم نمی دهد و در خصوص وضعیت مهار تورم و مسئله مبارزه با بیکاری، آمارهای غیرواقعی ارائه می دهد و در دولت سابق هم شاهد آمارهای مبالغه آمیز بودیم.