آمارهای بانک مرکزی

۱۳اردیبهشت
مقایسه‌ قیمت مسکن، ارز، سکه و تورم در سال های ۹۷ و ۹۸

مقایسه‌ قیمت مسکن، ارز، سکه و تورم در سال های ۹۷ و ۹۸

میانگین نرخ دلار در بازار آزاد شهر تهران از ۱۰هزار و ۸۰۰ تومان در سال ۹۷ به ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است.