آمارهای اقتصادی منفی

۰۵دی
اوج‌گیری سیاسی‌کاری مرکز آمار و بانک مرکزی درباره نرخ رشد اقتصادی +جدول

اوج‌گیری سیاسی‌کاری مرکز آمار و بانک مرکزی درباره نرخ رشد اقتصادی +جدول

اعتبار نهادهای آماری به میزان اعتماد مردم به صحت آمارهای اعلامی آنها است. مرکز آمار و بانک مرکزی در دولت یازدهم، آمار رشد اقتصادی را به طور یکی در میان منتشر کرده‌اند.