آمادگی مناظره

۱۲آبان
آمادگی برگزاری مناظره پیرامون مدیریت شهری پیشوا

آمادگی برگزاری مناظره پیرامون مدیریت شهری پیشوا

 سید ابراهیم طباطبایی مشاور اجرایی شهردار سابق پیشوا در گفت‌وگویی از آمادگی برگزاری مناظره پیرامون مدیریت شهری پیشوا خبر داد