آمادگی شهرداری

۳۰مهر
آمادگی شهرداری گلستان برای احداث سینما در غرب تهران

آمادگی شهرداری گلستان برای احداث سینما در غرب تهران

شهرداری شهر گلستان در راستای ساخت نخستین سینمای شهرستان بهارستان با همکاری بخش خصوصی اعلام‌ آمادگی کرد.