آمادگر شهرداری

۲۸فروردین
آمادگی شهرداری گلستان برای مواقع بحرانی

آمادگی شهرداری گلستان برای مواقع بحرانی

سرپرست شهرداری شهرگلستان گفت: با وجود کمبود برخی امکانات شهرداری شهرگلستان برای انجام اقدامات لازم در مواقع بحرانی آمادگی لازم را دارا است.