آماده-سازی-لس-آنجلس-تهران-اکران- تهرانیوز

۰۷آذر
اکران ۲ فیلم جدید از روز چهارشنبه

اکران ۲ فیلم جدید از روز چهارشنبه

فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش گفت: تصمیمات شورای صنفی نمایش براساس اتفاق آرا اتخاذ می‌شود و تصمیمات فردی در شورا وجود ندارد.