آماده سازی بازیکنان

۲۸خرداد
کادر فنی تیم ملی فوتسال دومین مرحله اردوی آماده سازی بازیکنان را مشخص کرد

کادر فنی تیم ملی فوتسال دومین مرحله اردوی آماده سازی بازیکنان را مشخص کرد

کادر فنی تیم ملی فوتسال تصمیم دارد دومین اردوی تیم ملی را از نیمه تیر ماه با حضور تمامی بازیکنان اصلی و لژیونر برگزار کند.