آماده جهاد

۲۵آذر
۲۵۰۰ گردان بسیجی آماده شهادت در جبهه‌های مقاومت هستند

۲۵۰۰ گردان بسیجی آماده شهادت در جبهه‌های مقاومت هستند

رئیس سازمان بسیج مستضعین گفت: امروز ۲۵۰۰ گردان بسیجی آماده جهاد هستند و اینها به دلیل تأثیر از درس عاشورا است.