آماده‌باش ارتش کویت

۲۱دی
آماده باش کامل در کویت

آماده باش کامل در کویت

منابع کویتی از آماده‌باش کامل نیروهای این کشور و استقرار آنها در مراکز حیاتی و حساس این کشور خبر دادند.