آلیا

۲۱آذر
ربیعی:۲۵هزار شغل برای معلولین ایجاد کردیم/محسنی بند پی: ۴۵ هزار شغل ایجاد کردیم/ نمایندگان مردم دست معلولین را از مجلس قطع کردند/ اوضاع نابسامان بهزیستی برای مدد جویان

ربیعی:۲۵هزار شغل برای معلولین ایجاد کردیم/محسنی بند پی: ۴۵ هزار شغل ایجاد کردیم/ نمایندگان مردم دست معلولین را از مجلس قطع کردند/ اوضاع نابسامان بهزیستی برای مدد جویان

در حالی معلولین قشر بزرگی از جامعه را تشکیل می دهند و طبق قانون باید از امکانات رفاهی و بهداشتی برخوردار باشند، بهزیستی هزینه های زیادی را صرف همایش های مختلفی می کند درحالی که مددجویان از نبود لوازم بهداشتی که حق مسلم آن ها است رنج می برند.