آلوسان

۲۶آذر
نگاهی به مستند «آلوسان»؛ سربازی غیرسفارشی!

نگاهی به مستند «آلوسان»؛ سربازی غیرسفارشی!

مستند «آلوسان» هنرمندانه نشان داد که روایت غیرمستقیم سینمایی چگونه می‌تواند ایثار سربازان و به ویژه مرزبانان کشورمان را به تصویر بکشد.