آلودگی هوا،

۲۳دی
۹۷ درصد اتوبوس‌های تهران فرسوده هستند

۹۷ درصد اتوبوس‌های تهران فرسوده هستند

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست با تاکید بر اجرای قانون هوای پاک توسط همه دستگاه‌های اجرایی، تعویض سیستم فرسوده حمل و نقل را یکی از موثرترین اقدامات در جهت کاهش آلودگی هوا دانست.