آلودگی ها

۲۳آذر
بی تفاوتی شهروندان و مسئولان در خصوص آلودگی هوا

بی تفاوتی شهروندان و مسئولان در خصوص آلودگی هوا

مسئولان وقتی که شهر در شرایط هشدار قرار می گیرد اقدام به برگزاری جلسات تئوریک می کنند و با افزایش محدوده زوج و فرد و تعطیلی مسائل مشکل کلیدی شهر را برای چند روز برطرف می کنند و بعد از چند روز دوباره روز از تو و روزی از نو.