آلوده شدن فضای مجازی

۱۲مهر
رضا داوودنژاد: فضای مجازی مسموم شده

رضا داوودنژاد: فضای مجازی مسموم شده

پنچری
رضا داوودنژاد با بیان اینکه موافق با به نمایش گذاشتن زندگی شخصی خود در فضای مجازی نیست، می‌گوید که در حال حاضر فضای مجازی در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد و فضایی مسموم احساس می‌شود.