آلوده‌ترین مناطق تهران

۱۱دی
پاکترین و آلوده‌ترین مناطق تهران به لحاظ آلودگی هوا کدامند؟

پاکترین و آلوده‌ترین مناطق تهران به لحاظ آلودگی هوا کدامند؟

کیفیت هوای تهران در دومین روز متوالی در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت؛ این روند لحظه به لحظه در حال افزایش و رسیدن به شرایط اضطرار است؛ در حال حاضر منطقه ۹ با شاخص ۸۴ پاکترین و منطقه ۲ تهران با شاخص آلودگی ۱۷۷ آلوده‌ترین منطقه تهران هستند.