؟

۲۳آذر
چرا آمریکا به مذاکره نیاز دارد؟

چرا آمریکا به مذاکره نیاز دارد؟

آمریکا بشدت از اینکه ایران میز مذاکره را ترک گوید، نگران است و از این رو می‌توان در لابلای خط و نشان کشیدن‌ها و شرط‌گذاری‌هایش، نگرانی آن‌ها از قطع گفت‌وگو و بازگشت ایران به شرایط پیش از مذاکرات و توافقات اخیر ژنو را دید.