،هوپ سولو

۰۹فروردین
تنها دروازه بان زن موفق دنیا+تصاویر

تنها دروازه بان زن موفق دنیا+تصاویر

از هوپ سولو دروازبان تیم مجیک جک می توان به عنوان دروازبان زن موفق در دنیا نام برد.