آتش سوزی در خیابان باهنر / ۳۰ تهرانی نجات یافتند

به گفته مهدی صادقی فرمانده آتش نشانان اعزامی گفت: این حادثه به دنبال آتش سوزی اتاق خواب یکی از واحد های این مجتمع در طبقه اول رخ داده و دود ناشی از آن، همه ساختمان را فرا گرفته بود.

وی افزود: آتش نشانان با رعایت نکات ایمنی و بستن دستگاه های تنفسی به دو گروه تقسیم شدند و همزمان با خاموش کردن آتش سوزی، ساکنان ساختمان را به بیرون از مجتمع انتقال دادند و دود ناشی از آتش سوزی را به وسیله فن های فشار قوی به خارج از ساختمان تخلیه کردند.

فرمانده آتش نشانان خاطرنشان کرد: نیروهای عملیات همزمان با تخلیه دود از داخل راهروها و پاکسازی فضای داخلی ساختمان، موفق شدند ۳۰ نفر از ساکنان مجتمع را که در داخل واحدهای مسکونی خود گرفتار شده بودند، نجات داده و به پایین و بیرون از ساختمان منتقل کنند. در این حادثه خوشبختانه به هیچ یک ازساکنان این مجتمع آسیب نرسید.