طاهرخانی فصل گذشته در دربی برگشت دو تیم در ترکیب اصلی استقلال قرار گرفته بود.

IMG_20201112_121635_653