تهران و شهرستانهای اسلامشهر، دماوند، ری، شمیرانات، فیروزکوه، ورامین تا ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ در وضعیت قرمز کرونایی هستند و بهارستان و پردیس نیز در وضعیت سفید هستند.