هم اکنون عضو کانال تلگرام تهران نیوز شوید

عکس مشهور هاشمی رفسنجانی

عکس مشهور هاشمی در دوران زندان هنوز هم بر دیوار هشتی ورودی زندان قصر نصب است.

free geoip