هم اکنون عضو کانال تلگرام تهران نیوز شوید
«تهران نیوز» از جشنواره بازی‌های خیابانی منطقه ۱۰ گزارش می‌دهد؛

برای نخستین بار در شهر تهران «خیابان در اختیار بچه‌ها بود!»

جشنواره بازی های خیابانی «خیابان در اختیار بچه هاست!» با هدف ایجاد روحیه شادابی و نشاط در بین شهروندان و همچنین احیای بازی‌های بومی و محلی با حضور شهردار منطقه ۱۰ و جمعی از معاونین و مدیران و خیل گسترده و پرشور شهروندان برگزار شد.

جمع آوری داروهای تاریخ گذشته برای اولین بار در منطقه ۱۰

شهردار منطقه۱۰ تهران گفت:طرح جمع آوری داروهای تاریخ گذشته برای نخستین بار در منطقه اجرا می شود که هدف از آن رفع خطرات احتمالی زیست محیطی و پیشگیری از آلودگی خاک و آب است.

۲:۳۷۹۶/۰۸/۹
free geoip