هم اکنون عضو کانال تلگرام تهران نیوز شوید

دهه شصتی های جامانده از همه چیز

طنز – بیماری و بیکاری شد قسمت ما زیرا/ انگار که از اول بودیم پسر خوانده/ در عرصه این دنیا شد جور نصیب ما/ چون حس تنفر در مهمانی ناخوانده…

free geoip